Advies

Gebruik onafhankelijke deskundigen om snel de beste oplossing voor uw vraagstuk te bepalen

Naast hoogwaardige productie en onderzoek biedt het LAC u een veelzijdig aanbod op het gebied van advies. Hieronder worden enkele mogelijkheden genoemd. Zoekt u advies van specialisten met veel kennis en ervaring op het gebied van materiaalbewerking met lasers, neemt u dan contact met ons op.

Inhoud van deze pagina

  1. Productontwikkeling
  2. Proceskeuze
  3. Productie-ontwikkeling
  4. Ontwikkeling van tooling
  5. Machinekeuze
  6. Laserveiligheid
  7. Machine-ontwikkeling
  8. Cursussen en trainingen
  9. Financiële analyse
  10. Inregelen van uw machine en verhelpen van storingen

Productontwikkeling (product design)

Het optimaal ontwerpen van producten voor fabricage (design for manufacturing) met behulp van lasers vraagt een speciale denkwijze. Wij kunnen het weten want wij hebben er al in 2006 een aparte website, Design For Laser, over gemaakt, en zijn sindsdien nog veel met het onderwerp bezig geweest in al onze projecten. Natuurlijk kunnen we niet al onze kennis en ervaring op die website verwerken. Bovendien is ieder product en iedere situatie anders en vraagt een andere —op maat gemaakte— aanpak. Dat is waar het LAC u kan helpen.

Het is vaak verstandig om externe mensen mee te laten denken met de ontwikkeling van uw product. Anderen hebben een ander perspectief en andere kennis en ervaring, en het is menselijk om op een gegeven vast komen te zitten in een bepaalde denkwijze, zeker wanneer u erg veel kennis en ervaring heeft met een bepaalde productietechnologie of werkwijze. De investering om anderen te betrekken bij uw product-ontwikkeling kan zich meermalen terugverdienen.

Proceskeuze en –ontwikkeling (process design)

Wij ontvangen geregeld vragen als, “Welke laserbron heb ik nodig om door 5 mm RVS te lassen?” In onze ervaring is dit niet de juiste vraag om mee te beginnen. Het is vaak veel verstandiger om een stap terug te doen en u af te vragen of het niet beter is om het lassen te vervangen door een andere bewerking. Mocht lassen noodzakelijk is, dan hoeft laserlassen niet de beste keuze te zijn. Mocht laserlassen wel de beste keuze zijn, dan kan door een andere keuze van de lasnaad, de lasdiepte soms aanzienlijk gereduceerd worden, met bijkomende toename in productiesnelheid en afname in investering tot gevolg.

De laser is een uitstekend gereedschap om materialen mee te bewerken, maar is niet in alle gevallen het optimale gereedschap, net als een penseel wel geschikt is om een schilderij te maken maar niet het juiste gereedschap is om een kozijn te schilderen. Hoewel het LAC gespecialiseerd is in materiaalbewerking met lasers, zijn wij op de hoogte van allerlei andere productietechnieken inclusief hun voor- en nadelen.

Wij kunnen met u mee denken en u helpen de beste productietechniek te kiezen voor uw product. Het gaat ons erom dat u zo goed mogelijk geholpen wordt, en niet dat er lasertechnologie toegepast wordt bij de fabricage van uw product.

Productie-ontwikkeling

Laserbewerking staat niet op zich, maar maakt deel uit van een groter productieproces. Zo kunnen verschillende bewerkingen gekozen worden (b.v. knippen versus lasersnijden) en kunnen bewerkingen in verschillende volgordes uitgevoerd worden, met ieder hun voor- en nadelen. Het LAC ondersteunt u met het kiezen van de beste productiestrategie.

Ontwikkeling van tooling

In het bijzonder bij het laserlassen zijn vaak lasmallen noodzakelijk om de productdelen goed te klemmen en de lasnaad reproduceerbaar op dezelfde plaats te krijgen. Wanneer de lasmal niet goed ontworpen is, kan het zijn dat deze veel te duur is, of kan het leiden tot slechte kwaliteit van de producten en veel uitval. Het LAC heeft jarenlange ervaring met alle aspecten van laserlassen en kan u ondersteunen met het ontwerp van uw lasmal. Als u dat wilt kunt u het detailontwerp en de fabricage van de mal zelf doen, en onze hulp alleen inroepen voor de grote lijnen.

Machinekeuze

De keuze aan machines en de technische specificaties kunnen overweldigend zijn. Het is niet ogenblikkelijk duidelijke welke leveranciers er allemaal zijn, welke specificaties u nodig heeft en waar u nog meer op moet letten. Onafhankelijke vergelijkingswebsites vindt u niet voor laserbewerkingsmachines. Bovendien is veel informatie in het geheel niet beschikbaar. Zo wilt u continuïteit in uw bedrijf en dus is service is heel belangrijk. Maar alle leveranciers vinden van zichzelf dat ze de beste service verlenen.

Het zal niemand verbazen dat u op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. U kunt zich er zelf verdiepen in de materie maar dat vraagt veel van uw waardevolle en beperkte tijd, en u neemt dan een groot risico dat u een essentiële randvoorwaarde over het hoofd ziet. Alle machineleveranciers helpen u graag geloven dat het in uw voordeel is om hun machine aan te schaffen.

Er staat veel op het spel. Het gaat vaak om grote investeringen en een verkeerde beslissing kan een grote invloed hebben op uw bedrijf. Het LAC kan u helpen met onafhankelijk advies om de beste machine te vinden voor uw bedrijf.

Laserveiligheid

Bedrijven, die werken met kunstmatige bronnen van optische straling zoals laserbronnen, booglasprocessen, ovens e.d., moeten vanaf 27 april 2010 voldoen aan de hiervoor geldende Europese richtlijn 2006/25/EG.

Moderne laserbronnen vormen daarbij een hoger risico. De kwaliteit van de moderne laserbundel is een stuk hoger dan bij de oude laserbronnen en vraagt om extra veiligheidsmaatregelen. De straling die vrij komt kan bij blootstelling aan de ogen en de huid leiden tot acute maar ook chronische effecten (beschadiging netvlies, verbranding, huidkanker). U kunt als werkgever hoge claims ontvangen als blijkt dat u nagelaten heeft om doeltreffende maatregelen te treffen.

Het LAC helpt bedrijven om te gaan met risico vormende laserbronnen. Wij hebben de deskundigheid in huis om u te adviseren en de wettelijk verplichte risico beoordelingen uit te uitvoeren. Na een (proces)analyse van de arbeidssituatie meten we ter plaatse met onze eigen geavanceerde apparatuur. Op basis van deze metingen kan worden vastgesteld of de werkomgeving voldoet aan de ARBO-richtlijn. De uitkomsten van de RIE en metingen worden samen met de aanbevolen veiligheidsmaatregelen in een officieel rapport vastgelegd. Het rapport geeft inzicht in de huidige én de gewenste situatie, waardoor u weet wat u moet doen om te voldoen aan de regelgeving.

Bekijk onze folder Veilig werken met laserbronnen »

Machine-ontwikkeling

Bent u een machinebouwer die bezig is met de ontwikkeling van een (speciaal)machine waarin gebruik gemaakt wordt van laserstraling, dan kunnen wij u ondersteunen bij het ontwerp van het laser-gerelateerde deel van de machine. Wij kunnen u ook helpen met het inregelen van de machine, het verhelpen van storingen, de ontwikkeling van routines voor de besturing van de machine, advisering over welke componenten u het beste kunt gebruiken, bepaling van parameters, ondersteuning op het gebied van laserveiligheid, etc.

Daarnaast kunnen we u ook ondersteunen bij het verzorgen van de CE markering volgens de machinerichtlijn en volgens de richtlijn kunstmatige optische straling. We voeren de risico analyse uit en documenteren dit. Indien noodzakelijk of gewenst meten we of alle door uw engineering getroffen maatregelen tegen gevaarlijke optische straling afdoende zijn. Hiermee leveren we u alle informatie aan om met een gerust hart de CE markering op uw machine aan te brengen.

Cursussen en trainingen

Het LAC verzorgt allerlei cursussen en trainingen, zie hiervoor de cursuspagina.

Financiële analyse

Voordat u een investering maakt wilt u weten waar u aan begint. U wilt een goed overzicht van de totale investering die u zult moeten doen, van de total costs of ownership (TCO), van de maximale productiecapaciteit en de kosten per product, etc. Het LAC heeft ervaring met dit soort berekeningen en heeft ook de benodigde gegevens beschikbaar. Tegen een geringe investering kunnen wij u helpen een goed onderbouwde beslissing te maken.

Inregelen van uw machine en verhelpen van storingen

Heeft u een machine die niet optimaal werkt? Misschien zijn de snijresultaten niet goed of heeft u teveel uitval. Het LAC kan u helpen met het inregelen van uw machine en het verhelpen van storingen. Wanneer u dit wilt kunnen we tegelijkertijd helpen met het bepalen van optimale parameters en/of het opleiden van uw personeel.

Wij doen geen periodiek onderhoud aan bijvoorbeeld aandrijvingen en hebben ook niet de benodigde ervaringen om problemen in de elektronica van uw machine op te lossen.