Smart Welding Factory – De Voorzet

‘Samen’ is het sleutelwoord. Smart Welding Factory is een initiatief waarbij lassende bedrijven samen nieuwe technologieën ontwikkelen om slim, snel en flexibel te kunnen lassen. Op donderdag 28 mei hebben de projectpartners lassende bedrijven uitgenodigd om aan te...

Ondersteuning leerstoel Lasertechnologie

In het jaar 2014 is in nauwe samenwerking tussen Koninklijke Metaal Unie (KMU), Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en de Universiteit van Twente (UT) de basis van het Laser Applicatie Centrum (LAC) verbreed. In eendrachtige samenwerking is op nationaal en...