Onderzoek

Ontwikkel uw toepassing  snel, optimaal, en laagdrempelig, samen met onze ervaren specialisten en moderne, veelzijdige faciliteiten

Onze medewerkers en onderzoekers kunnen u helpen met het uitvoeren van onderzoek op het gebied van laserbewerkingen. Wij verrichten doorgaans onderzoek voor het MKB en de industrie naar het bewerken van materialen met lasers en aanverwante onderwerpen.

Het meeste onderzoek wordt verricht naar het laserlassen van materialen en de optimalisatie van het laserlasproces. Verder wordt er onderzoek gedaan naar materiaalbewerkingen zoals lasercladden, lasersnijden, laserboren en lasergraveren.

Onderzoeksopstelling voor het hybride laserlassen van staal aan aluminium

Mogelijkheden

Het LAC houdt zich bezig met alle materiaalbewerkingen met laser en zaken die daarmee te maken hebben. Dit kunnen zijn:

  • haalbaarheidsstudiesproeven om parameters te bepalen
  • het (her)ontwerpen van producten voor optimale bewerking met de laser
  • het ontwerp van opspanmallen
  • de productie van kleine series producten
  • het begeleiden van onderzoeksopdrachten door laboratoria
  • hulp bij het ontwerp van een bewerkingsmachine
  • advies op het gebied van laserveiligheid
  • deelname aan fundamentele onderzoeksprojecten

Samenwerking

Het LAC denkt met u mee. Dat betekent dat wij met u samen proberen om uw probleem op te lossen op een zo eenvoudig en goedkoop mogelijke manier. Daarbij beperken wij ons niet alleen tot de lasertechnologie. Soms zullen we u zelfs adviseren om voor de oplossing van een specifiek probleem, een andere technologie dan lasertechnologie te gebruiken als dat volgens ons een betere optie is. Soms is het mogelijk om door een aanpassing van het ontwerp lasertechnologie helemaal overbodig te maken.

Onafhankelijk

Het LAC is onafhankelijk: wij bevoordelen geen enkele leverancier. Ook hebben wij geen eigen machinepark, wij huren de faciliteiten per uur in (zie ook de volgende paragraaf). Dat betekent dat wij niet een bepaalde technologie zullen gebruiken om een machine bezet te krijgen.

femto_rotatie_as

Faciliteiten

Voor het doen van proeven maakt het LAC over het algemeen gebruik van de laserfaciliteiten die op de Universiteit Twente aanwezig zijn. Hoewel deze faciliteiten zeer uitgebreid zijn, kan het zijn dat voor specifieke opdrachten andere lasers of andere manipulatie noodzakelijk is. Daarom heeft het LAC een uitgebreid netwerk van partners wiens faciliteiten tot onze beschikking staan.

Wij kunnen ook gebruik maken van allerlei faciliteiten voor het analyseren van producten, zoals het maken van doorsnedes, het maken van opnamen met microscopie, trekproeven, etc. Meer informatie hierover vindt u op de pagina productanalyse.

Analyse

Naast producten, kunnen we ook uw laserbundel analyseren. We kunnen het verloop van de bundel meten, de energieverdeling in de bundel, het verloop van het laservermogen en ook een eventuele verschuiving van de focuspositie (de zogenaamde focusshift). Dit laatste is vaak een probleem bij hoogvermogen laserbronnen in combinatie met laserscanners.